Vi er et team af behandlere bestående af kiropraktorer, fysioterapeuter, kropsterapeut, zoneterapeut og massører. Vi tilbyder grundig undersøgelse og behandling af problemer i hele bevægeapparatet og i alle aldersgrupper.

Persondatapolitik og rettigheder

Et af Ørestad Kiropraktik & Sundheds overordnede mål er, at opretholde det højeste niveau af faglig ekspertise for vores patienter – dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger.

Vi ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan vi håndterer personoplysninger.

Hvordan indsamler Ørestad Kiropraktik & Sundhed personoplysninger og til hvilket formål?

Første gang du møder til en aftale i klinikken vil vi bede dig udfylde et samtykke (som tidligere beskrevet) og eventuelt udfylde et spørgeskema med dine almindelige personoplysninger og helbredsoplysninger.

Ved konsultation af behandler, vil behandleren gennemgå årsag for henvendelse og oplysninger relevant for forløbet. Behandleren vil oftest udføre en undersøgelse, behandling, lægge en plan og oplyse dig om forhold relevant for din henvendelse. Vi er forpligtet til at føre journal jf sundhedslovgivning (herunder autorisationslovens kap. 6 og journalbekendtgørelsen).

Disse oplysninger indfører vi i vores elektroniske journalsystem. De helbredsmæssige oplysninger vi noterer om dig baseres altså udelukkende på oplysninger givet af dig. Ifølge sundhedsloven er vi pålagt at opbevare din journal sikkert og fortroligt i mindst 10 år jf journalbekendtgørelsens §15, stk 1.

Vi udleverer ikke dine personoplysninger uden dit samtykke.
Af sikkerhedsmæssige årsager, beder vi dig om selv at afhente din journal i klinikken, hvis du ønsker denne udleveret, så dine personfølsomme oplysninger sikres bedst muligt. Husk identifikation.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk 1, litra b og f.

Vi indhenter din e-mail adresse og mobilnummer til fremsendelse af aftalepåmindelser samt kvittering for betaling.

Vi kan også anvende dine kontaktoplysniner til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk 1, litra a.

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark eller anvender en forsikring, har du ved tilsagn om at vi skal indberette hertil, givet dit samtykke til, at vi må videregive de oplysninger, der kræves for at få tilskud eller dækning for behandling.

Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.
Reglerne om indsigt findes i § 31, om indsigelse i § 35 og om mulighed for sletning af urigtige og vildledende oplysninger i § 37. Du har til enhver tid muligt for at trække din tilladelse/samtykke tilbage, jævnfør lovens § 38.
For yderligere oplysning henvises til Datatilsynets Persondataloven.

Rettighederne er som følger:

  • Du har ret til at få indsigt i din journal, hvilket vil sige, at du har ret til at få den udleveret.
  • Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger i din journal.
  • Du har ret til at få overført din journal til en anden kiropraktor, læge eller anden sundhedsperson.
  • Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke.
  • Ifølge sundhedsloven har du ikke ret til at få slettet din journal.
  • Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Ørestad Kiropraktik & Sundhed beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere og samarbejdspartnere, der behandler persondata.Vi kontrollerer vores faktiske adgang gennem logning og tilsyn.For at undgå datatab laver leverandøren af vores elektroniske journalsystem løbende backup af journaldata. Al data vedrørende patienter søges lagret samlet i det elektroniske journalsystem. Der laves backup af øvrigt data i klinikken.I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som muligt.

Cookies

Vores websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Læs mere om vores cookies her

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Ørestad Kiropraktik & Sundheds behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til:

Ørestad Kiropraktik & Sundhed
Fields, Arne Jacobsens Allé 16, 2. sal
2300 Københavns S
info@orekirosund.dk

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Ønsker du som patient at klage over den behandling du har modtaget eller søge erstatning, kan man henvende sig til Styrelsen For Patientsikkerhed på www.stps.dk. Ønsker man at søge om erstatning, kan man rette henvendelse til Patienterstatningen på www.pebl.dk

KONTAKT OS
​Ørestad Kiropraktik & Sundhed
​Arne Jacobsen Allé 16, 2. sal
​2300 København S

Telefon: 50 33 33 60

Mail: info@orekirosund.dk 

OM OS

​Ørestad Kiropraktik & Sundhed er en moderne kiropraktisk klinik beliggende i Fields. Vi er et team af behandlere bestående af kiropraktorer, fysioterapeuter, kropsterapeut, zoneterapeut og massører.

ÅBNINGSTIDER

Mandag: 8.00 - 20.00

​Tirsdag: 7.30 - 17.30
​Onsdag: 7.30 - 17.30

Torsdag: 8.00 - 20.00
​Fredag: 7.30 - 17.30

Ørestad Kiropraktik & Sundhed ApS
​CVR​: 35247084

white-facebook-box-fill  white-mail-fill