Vi er et team af behandlere bestående af kiropraktorer, fysioterapeuter, kropsterapeut, zoneterapeut og massører. Vi tilbyder grundig undersøgelse og behandling af problemer i hele bevægeapparatet og i alle aldersgrupper.

Samtykke, hvad skal du samtykke til og hvorfor

Vi har altid anvendt samtykkeerklæring i klinikken, men siden persondataforordningen trådte i kraft maj 2018, betyder samtykket endnu mere.

Persondataforordningen er til for at sikre dine data. Når vi opretter dig i vores i journalsystem og laver journalføring betyder det, at vi lagre følsomme persondata, som skal sikres. I vores samtykke skal du bl.a. tage stilling til, med hvem vi må dele denne data, fx andre behandlere eller læge. Vi videregiver ikke data uden et forudgående samtykke.

Ved første konsultation, ved præsentation at nyt problem eller hvis der er gået mere end et år siden du sidst udfyldte en samtykkeerklæring, vil du blive bedt om at udfylde en samtykkeerklæring.

Samtykkeerklæringen er opdelt i nedenstående punkter, og der skal tages stilling til samtykke til hvert enkelt punkt:

Journalførelse og opbevaring: Behandleren har min tilladelse til at journalføre og opbevare oplysningerne jf. sundhedslovgivningen (autorisationsloven kap. 6 og journalbekendtgørelsen). Undersøgelse og behandling kan ikke iværksættes uden samtykke hertil.

Vi kan ikke tage nogen i behandling uden at føre og opbevare journal og dermed personfølsomme oplysninger. Ved at underskrive samtykkeerklæringen, samtykker du til, at du er indforstået med, at der oprettes journal, som behandles og opbevares efter de regler, der gælder i Persondataloven, lov nr. 429 af 31. maj 2000.

Kontakt til din læge: Behandleren har min tilladelse til at konferere med og/eller fremsende relevant del af min journalhistorik til den for mig registreret autoriseret læge. Fx slutnotat når behandlingsforløb afsluttes.

I tilfælde hvor patienten er sygemeldt i længere tid, hvor behandleren opdager alvorlige sygdomme, hvor behandleren henviser til billeddiagnostiske undersøgelser eller hvor patienten overgår til behandling i andet regi, er behandleren jf. ’Landsoverenskomsten mellem Regionernes Lønnings og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening’ ofte forpligtet til at tage kontakt til lægen.

Rekvirering af billeddiagnostiske undersøgelser: Behandleren har min tilladelse til at rekvirere relevante billeddiagnostiske undersøgelser (fx røntgen eller scanninger) på sygehus, røntgenklinikker eller kiropraktorklinikker.

For at minimere udførelsen af dobbeltundersøgelser af sundhedsmæssige og økonomiske årsager, søger vi altid at anvende allerede tilgængeligt billeddiagnostisk materiale såfremt det er relevant i det aktuelle behandlingsforløb.
Ved rekvirering af billeddiagnostisk undersøgelser, vil vi oftest bede om, at du udfylder endnu et samtykke til billeddiagnostisk rekvirering, til fremvisning til sygehus, røntgenklinik eller kiropraktorklinik, hvis disse kræver dette.

Tværfaglige behandlingsforløb: Ved tværfagligt behandlingsforløb giver jeg tilladelse til at min journal kan tilgås af de behandlere, som jeg har bestilt tid ved. For at sikre det bedste tværfagligt behandlingsforløb, må behandlerne på tværs af klinikkens faggrupper udveksle relevante sundhedsoplysninger på behandlermøderne. Tværfagligt behandlingsforløb kan ikke iværksættes uden samtykke hertil.

Klinikken søger gennem sparring på tværfaglige behandlermøder at tilrettelægge det bedste behandlingsforløb for den enkelte patient, indhente second opnion i forhold til fund og diagnose samt dele viden med henblik på læring.

Sundhedsforsikring eller anden betaler: Ved anvendelse af sundhedsforsikring eller anden betaler er jeg indforstået med, at jeg selv hæfter for betaling, hvis sundhedsforsikring eller anden betaler mod forventning ikke betaler for min behandling.


Vær i øvrigt opmærksom på følgende:

  • Du har selv ansvaret for din forsikring, dvs. vilkårene omkring den, hvor mange behandlinger du er berettiget til, hvor mange behandlinger du har brugt og hvornår bevillingen udløber.
  • Nogle forsikringer kræver at du har været forbi din læge enten for at få en lægelig stillet diagnose eller en henvisning. Det er vigtigt at du overholder dette, hvis du vil have dækning for din behandling.
  • Du skal vide, at forsikringen i forbindelse med fakturering og evt. tildeling af flere behandlinger, som regel kræver, at vi videregiver helbredsoplysninger.
  • Vi skal have bevilling fra din forsikring – indtil da skal du selv afregne behandlingerne.

Hovedparten af sundhedsforsikringer dækker behandling ved klinikkens behandlere helt eller delvist. Medbringer du skriftlig dokumentation fra sundhedsforsikringen på dækning af aktuelle problem, kan vi i de fleste tilfælde afregne direkte med din sundhedsforsikring. Husk at tage kontakt til din sundhedsforsikring forud for konsultationen for at være sikker på dækning.

Bliver din behandling dækket af en sundhedsforsikring skal du være opmærksom på følgende:

Klinikken har ikke samarbejdsaftaler med SOS og Nordic Netcare. Har du et forsikringsselskab, som benytter SOS eller Nordic Netcare, skal du medbringe en bevilling, der dækker behandling udenfor Nordic Netcare eller SOS.

Dækker din forsikring mod forventning ikke, hæfter du selv for betalingen.

Forsikringen dækker ikke gebyr for sent afbud eller udeblivelse samt køb af bolde, elastikker eller isposer el. lign.

Lægehenvisning eller lægelig stillet diagnose: Jeg har konsulteret min læge vedrørende den problemstilling, som jeg ønsker behandling for, og fået en henvisning (fysioterapi ift sundhedsforsikringer) eller en lægelig stillet diagnose (zoneterapi og akupunktur ift Sygeforsikringen Danmark).

For at få tilskud til zoneterapi og akupunktur fra bl.a. Sygeforsikringen Danmark stiller de krav om, at behandlingen er anbefalet af din egen læge. Ligeledes kræver nogle sundhedsforsikringer, at du har henvisning fra egen læge for at de vil dække behandlingen ved især fysioterapeut.

Oplysninger på forælder/værge: Ved behandling af børn under 16 år, skal forælder eller værge samtykke til behandlingen og betaling. Børn på 16 år eller ældre, skal selv udfylde samtykke.

På samtykket vil derfor bede om navn og cpr.nr. for værge (oftest forældrene). Det er vigtigt at der er en værge tilstede under første konsultation.

KONTAKT OS
​Ørestad Kiropraktik & Sundhed
​Arne Jacobsen Allé 16, 2. sal
​2300 København S

Telefon: 50 33 33 60

Mail: info@orekirosund.dk 

OM OS

​Ørestad Kiropraktik & Sundhed er en moderne kiropraktisk klinik beliggende i Fields. Vi er et team af behandlere bestående af kiropraktorer, fysioterapeuter, kropsterapeut, zoneterapeut og massører.

ÅBNINGSTIDER

Mandag: 8.00 - 20.00

​Tirsdag: 7.30 - 17.30
​Onsdag: 7.30 - 17.30

Torsdag: 8.00 - 20.00
​Fredag: 7.30 - 17.30

Ørestad Kiropraktik & Sundhed ApS
​CVR​: 35247084

white-facebook-box-fill  white-mail-fill